سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد برزن، – دانشکده فیزیک، دانشگاه تهران، خیابان کارگر شمالی، تهران
عطاملک قربان زاده – دانشکده فیزیک، دانشگاه تهران،
جواد خلیل زاده – دانشکده فیزیک، دانشگاه امام حسین،

چکیده:

در این تحقیق، ویژگیهای طیفی جامدهای رنگینه ای که از ترکیب ارمسیل RhB و Rh6G حاصل شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است . این جامدهای رنگینه ای علاوه بر لیزرهای رنگینه، برای افزایش بازده لیزر Nd:YAG نیز استفاده می شوند. ماتریس میزبان ارمسیل به علت طول عمر فل و ئورسانی بالایی که نسبت به میزبان های دیگر دارد، در این تحقیق مورد توجه واقع شده است . نتایج نشان میدهد که رودامین G6 افزوده به ارمسیل با قله ی فلوئورسانی nm579.87 انطباق خوبی با قله ی طیف جذبی Nd:YAG دارد، در حالی که رودامین B با قله ی nm629.61 بر این قله منطبق نیست. بنابراین ارمسیل Rh6G+پتانسیل بیشتری برای چنین کاربردی دارد