سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صدیقه سلیمیان – آزمایشگاه ماده چگال ، دانشکده علوم پایه گیلان ،
صابر فرجامی شایسته – آزمایشگاه ماده چگال ، دانشکده علوم پایه گیلان ،

چکیده:

دراین پژوهش نانوبلورهای نیم رسانای الاییده به منگنز به روش محلول آبی را سنتز کرده ایم اندازه گیری نوری نانو ذرات تهیه شده درگستره ۳/۵ تا ۳/۸۳ نانومتر قرارداشت مطالعات نوری و اومینسانس نانوبلورها با آلایش ۳% دردمای اتاق انجام شده است با تغییر دمای واکنش آشکارمی شود که بهترین دما برای بیشترین گسل d دریونهای درطیف لومینسانس دمای ۵۴ درجه سانتیگراد است ساختار بلوری نانو بلورهای مورد بررسی دردمای اتاق هگزاگونال ودردمای بالاتر مکعبی است .