سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
الهام طلایی – دانشجوی کارشناس ارشد خاکشناسی
ناصر بالنده – کارشناس ارشد خاکشناسی

چکیده:
گسترش پسماند های جامد شهری Municipal Solid Waste(MSW) یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی می باشد که مشکلات جدی را در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ایجاد کرده است یافتن محل مناسبی برای دفن مدیریت پسماندها کاری بس دشوار می باشد. در این تحقیق ویژگی های محل کنونی دفن پسماند شهری شهرستان نقده با تاکید بر خصوصیات خاکشناسی منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. شهرستان نقده در ۴۵ درجه و ۳۸ دقیقه شمالی و ۳۶ درجه و ۹۵ دقیقه شرقی در بخش جنوبی استان آذربایجان غربی واقع شده است. مساحت این شهرستان بالغ بر Km21050 می باشد. روزانه ۹۰ تن زباله در این شهرستان تولید می شود. مشکلات زیست محیطی و اقتصادی موجود، نزدیکی به دریاچه ارومیه، وضعیت توپوگرافی منطقه، نزدیکی به آب های سطحی و زیر زمینی شیب نامساعد منطقه، قرار گرفتن در مسیر بادهای غالبا ز مشکلات فعلی محل دفن زباله این شهرستان می باشد. در پژوهش حاضر محل های دفن پسماندهای شهری شهرستان نقده مورد بررسی قرار گرفته و خصوصیات سطح زمین از جمله توپوگرافی، آبهای سطحی، پوشش گیاهی، اقلیم، زمین شناسی، وسعت، شیب، جنس خاک، عمق آب زیرزمینی، و … بررسی شد.