سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی مذهب جعفری – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران – ایران
اصغر اکبری – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران – ایران
حمید ابریشمی مقدم – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران – ایران
مجید رئیسی – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران – ایران

چکیده:

پالسهای تخلیه جزئی که در درون ترانس بوجود می آیند، در اثر عبور از محیط سیم پیچ دچار تضعیف و تغییر شکل می شوند . بنابراین ویژگیهای پالسهای تخلیه جزئی که در نقاط ابتدایی و انتهایی سیم پیچ اندازه گیری می شوند، با ویژگیهای پالسهای تولید شده در درون سیم پیچ متفاوت هستند . با استفاده از اندازه گیری باند پهن این شکل موجها می توان ویژگیهایی را بدست آورد که در تشخیص محل رخ دادن تخلیه جزئی بسیار مفید می باشند . در این تحقیق روشی مبتنی بر استفاده از روش خوشه بندی ارائه می شود و با استفاده از پالسهای کالیبراسیون مکان یابی تخلیه جزئی انجام می شود . به این منظور به بررسی ویژگیهای مختلف شکل موج تخلیه جزئی با هدف مکان یابی عیب در داخل ترانسفورماتور پرداخته می شود .