سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی دهقان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی، پژوهشک
شهمیر اقتصادی منش – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی، پژوهشک
کامبیز عالم پور – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی، پژوهشک

چکیده:

پارامترهای زمین شناسی و شناخت هر چه بیشتر از لایه و بافت خاک هر منطقه دارای اهمیت اساسی در طراحی پروژه های ساحلی و طراحی بنادر دریایی می باشند و لازم است تا زمان طراحی تتاسیسات ساحلی پارامترهای ژئوتکنیکی مورد بررسی قرار بگیرد توجه به اصول زمین شناسی از اهمیت بسزایی در جانمایی بنادر برخوردار بوده و در بسیاری از موارد تغییر مکان بنادر را الزامی می سازد . عمده ترین عوامل موثر بر این ناحیه متاثر از چهار عامل زمین شناسی، رسوبگذاری دوره ای جریانهای دریایی، رسوبگذاری دوره ای رودخانه ای و تغییرات اقلیمی دوره ای می باشد. در این مقاله وضعیت بافت شمالی منطقه خلیج فارس و حاشیه ساحلی آن مورد بررسی قرار گرفته و به عوامل موثر بر تغییرات بافت زمین شناسی مناطق حاشیه ای سواحل استان خوزستان، استان بوشهر و هرمزگان پرداخته شده است و خصوصیات بافت منطقه ای هر قسمت مورد بررسی قرار گرفته است. از اطلاعات این تحقیق می توان در رابطه با مطالعات زمین شناسی مربوط به طراحی بنادر در قسمتهای شمالی خلیج فارس بهره جست.