سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – عضو هیات علمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد احمدی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

دوام بتن در مجاورت یون سولفات نظیر سازه های مورد استفاده در محیط های در تماس با آب وسازه های زیر زمینی و بتن های مورد استفاده در صنعت حفاری از مواردی است که همواره نگرانی ویژه ای به دنبال داشته است . در این پژوهش امکان استفاده از پوزولان های طبیعی به عنوان جایگزین درصدی از سیمان در نمونه های بتنی جهت افزایش مقاومت و دوا م آن در محیط های سولفاته بررسی شده است . پوزولان مورد نیاز از معدن شهر سیرجان تهیه شده و پس از آسیاب کردن و الک نمودن به جهت استفاده در بتن آماده گردیده است . به منظور تعیین بعضی خواص مکانیکی از جمله مقاومت فشاری و دوام بتن در دوره های ۳ و ۷ و ۱۴ و ۲۸ و ۹۰ روزه و آزمایش مقاومت کششی در دوره های ۲۸ و ۹۰ روزه برای دو شرایط محیطی متفاوت شامل محیط سولفاتی و محیط مرطوب، نمونه های فشاری و خمشی برای شش نوع بتن (بتن کنترل و بتن حاوی ۱۴،۱۲،۱۰،۵ و ۱۶ درصد پوزولان ) ساخته شد. نتایج نشان می دهد که نمونه های بتن با درصد های مختلف پوزولان جایگزین، در مقایسه با نمونه های کنترل، ضمن اقتصادی بودن هزینه ها، روند کسب مقاومت فشاری و کششی و دوام بتن در محیط های سولفاته از وضعیت مطلوب تری برخوردار است