سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیداحمد بابانژاد، – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه پیام نور- مرکزساری، ساری
فرشاد طالشی – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه پیام نور- مرکزساری، ساری

چکیده:

ساختارهای بی شکل ( شیشه ها ) دارای ویژگی های ویژه از جمله نیمه رسانایی هستند. بعضی از اکسیدهای عناصر جدول تناوبی قادرند که این نوع ساختار را تشکیل دهند. تری اکسید بور B2O3 یکی از این اکسیدها است. اما برای بهبود ویژگی های شیشه های بورات از اکسیدهای عناصر اصلی یا واسطه نیز استفاده می شود. در این پژوهش سامانه ی دو تایی PbO – B2O3 مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این سامانه با درصد وزنی تا ۱۰ درصد از PbO قادر به تشکیل شیشه است. برای درک ساختار الکترونی این سامانه دو تایی، از جذب نوری و مطالعه لبه جذب نوری استفاده شد