سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید قناعت شعار – تهران ، اوین ، دانشگاه شهید بهشتی ، پژوهشکده لیزر و پلاسما ، آزمایشگاه
زهرا خدابنده – تهران ، اوین ، دانشگاه شهید بهشتی ، پژوهشکده لیزر و پلاسما ، آزمایشگاه

چکیده:

دراین مقاله اثربازپخت برساختار ویژگی های نوری و الکتریکی لایه های نازک (فرمول درمتن اصلی ) که با روش تبخیر پرتو الکترونی تهیه شده اند بررسی شده است فیلمهای درناحیه مرئی شفاف بوده ودارای میانگین عبور نوری ۷۵% هستند درحضور ناخالصی آهن گاف انرژی کاهش می یابد اما پس ازبازپخت و تشکیل بلورکهاگاف انرژی ورسانندگی هردو نمونه افزایش می یابد مقاومت نمونه آلاییده با آهن نسبت به نمونه بدون آلایش بیشتر است .