سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا ظهرنیا – کارشناس ارشد خاکشناسی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری تهران
شهلا محمودی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه تهران

چکیده:

شناخت نوع و ترکیب نسبی هر یک از کانی های تشکیل دهنده خاک از لحاظ اهداف کاربردی و مدیریتی دارای اهمیت فراوان می باشد . این اهمیت در بخش کشاورزی از جنبه های مختلفی مانند شناخت علت باز و بسته شدن درز و ترک های خاک، تعیین نوع و فواصل آبیاری، تعیین سرعت انتقال املاح در پروفیل خاک، پیش بینی سرنوشت کودها، آفت کش ها و سایر ترکیبات شیمیایی اضافه شده به خاک بوده و حتی می تواند در تعیین نوع و زمان مصرف کودها نیز موثر باشد . تعیین درجه تحول خاک ها و سایر ابهاماتی که توسط دیگر روش های آزمایشگاهی معمول قابل ارزیابی نیستند از دیگر دلایل انجام آزمایشات کانی شناسی می باشند . از لحاظ غیر کشاورزی نیز نوع و ترکیب نسبی کانی های تشکیل دهنده خاک می تواند در علومی مانند سدسازی، ساختمان سازی
و راه سازی مفید باشد، به طوری که عدم توجه به این امر در موارد زیادی منجر به شکسته شدن دیواره سدها و ساختمان ها، کج شدن دکل های انتقال جریان الکتریسیته و ناهموار شدن بستر جاده های متعدد شده و خسارات زیادی را ایجاد کرده است . لذا شناخت دقیق نوع و ترکیب نسبی هر یک از کانی های موجود در بخش رس افق های مختلف خاک این امکان را می دهد که به طور دقیق تری برای آینده یک منطقه چه از لحاظ اهداف کشاورزی و چه از لحاظ اهداف غیر کشاورزی تصمیم گیری کنیم .