سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مهناز ژیانی اصغر زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
ژیلا تاجیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده:
یکی از بهترین روش های کاهش هزینه حمل و نقل و افزایش عمر انبارمانی میوه ها و محصولات کشاورزی خشک کردن آنها می باشد. میوه خرمالو به منظور خشک کردن، تهیه برگه و بررسی ویژگی کیفی آن با سه روش آون گذاری، مایکروویو و خشک کن طبقاتی مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی های کیفی مورد بررسی در این تحقیق شامل شرینی، رنگ، نرمی و قابلیت جویدن بود. در این تحقیق از ۳۰ نفر بین ۳۰-۲۵ سال برای انجام آزمون چشایی استفاده شد. بررسی داده های آزمون چشایی بر روی سه طعم متفاوت (دارچین، زنجبیل، پسته و نمونه شاهد) نشان داد که اگر چه نمونه های خشک شده با روش خشک کن طبقاتی ظاهر مطلوب تری دارد اما نمونه های آون گذاری شده حداکثر مطلوبیت حویدن، نرمی و در نهایت بیشترین مطلوبیت کلی ۸۸/۴۳ درصد را به خود اختصاص داد.