سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

حسین شفیعی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه
محمد بخشوده – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه بررسی ویژگی های گروههای فقیر در خانوارهای روستایی و تعیین درصد افراد فقر در نواحی روستایی در استان سیستان و بلوچستان می باشد. بدین منظور ابتدا ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خانوارها بررسی و در میان دهک های مختلف مخارج با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. سپس با استفاده از شاخصهای فقر از جمله (FGT) درصد افراد فقیر، شدت و شکاف فقر در مناطق روستایی در استان سیستان و بلوچستان مشخص شد. داده های مورد نیاز این تحقیق از خانوارهای روستایی شرکت کننده در طرح سالانه آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۳۸۲بدست آمد.
نتایج این تحقیق نشان داد که بالاترین سهم مخارج در میان خانوارها با ۴۹ درصد مربوط به مخارج کالاهای خوراکی و دخانی می باشد. این مخارج با سایر مخارج از جمله مخارج مسکن(۱۴ درصد) دارای اختلاف قابل توجهی است. متوسط بعد خانوار در نمونه منتخب ۵/۶ نفر و متوسط تعداد افراد باسواد، تعداد محصل و تعداد افراد شاغل به ترتیب ۲/۶۷، ۱/۴۸، ۱/۱۶، در هر خانوار می باشد. همچنین نتایج نشان داد که در تمامی دهکها استفاده از نیروی برق بالاتر از ۶۰ درصد می باشد و تمامی خانوارها فاقد گاز لوله کشی می باشند. میانگین خانوارها دارای آب لوله کشی تقریبا ۵۰ درصد است.