سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید کیانی – کارشناس عمران مهندسین مشاور ایمن سازان
حسین صالح نیا – کارشناس عمران قرارگاه سازندگی قائم – موسسه فاطر

چکیده:

روش طرح و ساخت یکی از روش های دوعاملی برای انجام پروژه ها می باشد . از ویژگی های اصلی این روش همکاری ، هماهنگی و اتفاق مناسب و بهینه سه فعالیت طراحی ، تهیه و تامین و اجرا می باشدکه ضمن کا هش روند اجرای پروژه ها منجر به قطعی تر شدن هزینه ها و برنامه زمانبندی می گردد . پیمانکاران در روش طرح و ساخت تشویق می شوند توانایی های خلاق و ابتکاری خود را در خدمت پروژه به کارگیرند . اما برای پرهیز از مشکلات ضمن کار لازم است که کارفرمایان و پیمانکاران به اصول و مبانی روش طرح و ساخت آشنایی داشته باشند . در این مقاله ضمن بررسی ویژگی ها و دامنه کاربرد روش های طرح و ساخت به بررسی نقاط ضعف و قوت قرارداد طرح و ساخت پروژه قطعات سوم و چهارم تونل انتقال آب قمرود می پردازیم .