سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوید باژدان زاده – دانشگاه امیرکبیر
حسن غفوری فرد – دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه شهشهانی – دانشگاه الزهرا

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از آنالیز عددی و روش ماتریس انتقال، پاسخ فرکانسی لیزرهای نیمرسانای QWS-DFB بررسی و نشان داده شده که می توان با طراحی ساختار مناسب توری در داخل کاواک لیزر، پهنای باند را بهبود داد . تحلیل رفتار استاتیکی نشان می دهد که در ساختار لیزر QWS-DFB با توری مقعر، فوتونها دارای توزیع یکنواخت تری در طول کاواک نسبت به توری یکنواخت داشته و در نتیجه پایداری بیشتری در برابر پدیده SHB دارند . محاسبات نشان می دهند که لیزر QWS-DFB با توری مقعر پهنای باند بزرگتری نیز نسبت به توری یکنواخت دارند .