سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی نورزاد – رئیس هیئت اجرایی کمیته ملی سدهای بزرگ کشور
مهدی نیکحواه – کارشناس ارشد مهندسی زلزله ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

چکیده:

بررسی پایداری سدها که جزو سازه های مهم محسوب می شوند، در اثر زمین لرزه های شدید با توجه به عواقب بسیار اسف باری که شکست آنها در پی دارد ، ضروری م ی باشد. از آنجائیکه بسیاری از سدهای کشور با روشهای سنتی طراحی شد ه اند، در این مقاله پس از بررسی کلی این روشها، با بررسی آنالی ز های انجام شده روی سد Koyna لزوم بازنگری در ایمنی سدهایی که با روشهای سنتی طراحی شده اند و کنترل و آنالیز دقیق دینامیکی آنه ا مطالعه شده است.