سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پروین ناهید – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
پریوش مصلحی مصلح‌آبادی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
مهرداد حسام‌پور – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

آب سالم در طول مسیر از منابع تأمین تا محل مصرف مراحی را طی می‌کند که در عبور از این مراحل ممکن است دچار بعضی از موارد آلودگی از قبیل آلودگی عناصر فلزی سنگین گردد. جهت تحقیق در این مورد نمونه برداری در محل مصرف (شیر آب آشامیدنی ۷ نقطه تهران) انجام شده و نمونه‌ها از نظر عناصر Zn , Ni , Cu , Cd , Pb‌ و Cr مورد بررسی قرار گرفتند. در مقایسه نتایج به دست آمده با حدود مجاز استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست نتیجه‌گیری گردید که متأسفانه میزان سرب در چند نقطه بالاتر از حد مجاز قرار داشت و این با توجه به سرطان‌زا بودن این عنصر خطرناک است. از آنجا که طبق گزارشات انجمن امور آب آمریکا شبکه توزیع آب حدود ۲۹% در آلودگی آب سهم دارد به نظر می‌رسد منبع اصلی این افزایش غلظت شبکه توزیع است. مقادیر غلظت سایر عناصر فلزی همه زیر حد استاندارد بود. در مرحله بعد در جهت کاهش و حذف آلودگی فلزی روش اسمز معکوس به کار برده شد. نمونه‌های آب بعد از تصفیه عاری از سرب بود و کارایی این روش را به خوبی نشان داد.