سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت
سیدعبدالقادر میرزایی قمی – کارشناس ارشد شرکت مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک تهران

چکیده:

افزایش جمعیت و تعداد وسایل نقلیه موتوری وگسترش شهرها از نتایج رشد و توسعه شهر نشینی می باشد که مشکلات و معضلات پیچیده و قابل توجهی را از جمله آلودگی هوا به دنبال داشته است. بحران آلودگی هوا در کلان شهرهایی همانند تهران دارای ابعاد خاصی بودهاز اهمیتبیشتری برخوردارمی باشد. آلودگی هوا در شهرهای بزرگ عمدتا ناشی از تردد حجم انبوهی از وسایل نقلیه به ویژه وسایل نقلیه فرسودهاست. بطوریکه گازهای حاصل از احتراق سوخت وسایل نقلیه از مهمترین آلاینده های هوا به شمار می ورند. درهمین راستا سهم وسایل نقلیه موتوری در آلودکی هوا بالغ بر ۷۰ درصد می باشد. برای حل بحران آلودگی هوا و اثرات منفیزیست محیطی آن ، اقدامات متعددی صورت گرفته است اما در اکثر طرح های پیشنهادی و اجرا شده ،به مساله اساسی که همان وسایل نقلیه و احتراق سوخت های فسیلی می باشد، توجه چندانی نشده است. از این رو در این مقالهبا بررسی تاثیر تغییر سوخت فسیلی در وسایل نقلیه و استفاده از خودروهای گاز سوز و نوسازی آنها بر کاهش آلودگی هوا به تحلیل پیامدهای مثبت اسفتاده از سوخت جایگزین و استفاده از خودروهای کم مصرف پرداخته شود.
شایان ذکر است که برای بررسی طرح تبدیل، گاز سوز کردن و نوسازی خودروها بر کاهش آلودگی هوا، سامانه تاکسیرانی شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته است.