سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

دکتر رحمت اله مرزوقی – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
یحیی صفری – دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز

چکیده:

دوره ابتدایی از جمله دوره های بسیار حساس و با اهمیت در نظام آموزش و پرورش است و فرصت بسیار مناسبی را برای آغاز و تداوم یادگیری و تحصیل برای دانش آموزان فراهم می سازد. به گونه ای که اگر در این دوران آموزش و تعالیم لازم به دانش آموزان ارائه نگردد، جبران آن در دوران های بعدی بسیار مشکل خواهد بود. از جمله آگاهی ها و مهارت های لازم برای فراگیری این دوره ، مهارت های فراشناختی است که در صورت ارائه و تبحر مطلوب فراگیری آن، می تواند آنان را به فراگیرانی بسیار کارآمد تبدیل سازد. برخی از یافته های پژوهشی نیز موید اهمیت و نیاز به کسب آگاهی و مهارت های لازم برای فراگیری آن می تواند آنان را به فراگیرانی بسیار کارآمد تبدیل سازد. برخی از یافته های پؤوهشی نیز مؤید اهمیت و نیاز به مسب آگاهی و مهارت های فراشناختی در دوره ابتدایی است. و لذا ضروری است که ارائه و آموزش این گونه آگاهی و مهارت ها بخشی از برنامه های درسی قلمداد گردد. به علاوه توجه به فرآیند ها و مهارت های فراشناختی در عصر مجازی شدن آموزش و یادگیری و گستردگی وسیع و جهان گستر شدن منابع یادگیری اهمیت مضاعفی دارد و لازم است که دانش آموزان به گونه ای خود-راهبر در امر یادگیری مشارکت نمایند. مؤلفه ها و مکانیز های فرا شناختی هستند و دراین مقاله به آنها پرداخته خواهد شد.