سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا عظیمیان – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران ( هسا )

چکیده:

در این پژوهش برای اولین بار با استفاده از روبات اتوماتیـک نمونـه هـای آلیـاژ فـولاد گـرم کـار بـه روش تیـگ جوشکاری شد . سپس ساختارهای میکروسکوپی و کیفیت جوش مورد ارزیابی قرارگرفت و پس از بدست آوردن پارامترهای بهینه , جوشکاری اصلی روی یک نمونه واقعی انجام شد . نمونه مذکور فک دسـتگاه آزمـون خـستگی ملخ کامپوزیتی بالگرد شرکت هسا بود که با موفقیت جوشکاری شد و بررسی های لازم صورت پذیرفت . در ایـن مقاله، تأثیر پارامترهای عملیات بر صحت و موفقیت کار بررسی شده است