سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش بقال نژاد – رئیس گروه برنامه ریزی مخازن سدهای حوزه آبریز رودخانه کارون بزرگ،
محمد حلواساز – رئیس گروه برنامه ریزی مخازن سدهای حوزه آبریز رودخانه های کرخه و مارون
احمدرضا اسماعیلی – مدیر دفتر برنامه ریزی مخازن سدها

چکیده:

بهره برداری بهینه از مخازن سدها در گرو برنامه ریزی ها در ام های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت می باشد. بطور کلی بهره برداری مخازن سدها وابسته به مقادیر آورد رودخانه ها می باشد. مقادیر آب ورودی به مخازن سدها با توجه به وضعیت هیدرولوژیکی و شرایط متفاوت آب و هوایی، متفاوت می باشد. در این مطالعه سعی گردیده است که سیستم هشدار سیل رودحخانه مارون بطور Real Time در مقطع سد مخزنی مارون ارائه گردد. به منظور تهیه سیستم هشدار سیل از نرم افزار HEC-HMS استفاده شده است. به طور کلی جهت ارائه سیستم هشدار سیل، دو مرحله اساسی را می بایست انجام داد که این مراحل عبارتند از : الف – کالیبراسیون مدل حوزه آبریز بر اساس داده های تاریحی ثبت شده از جمله: دبی رودخانه و بارندگی . ب – روندیابی سیلاب در مقاطع مختلف رودخانه با استفاده از روش های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی