سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدصادق معرفت – استاد دانشکده عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
رسول رستم شیرازی – کارشناس ارشد عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
سید مسعود حسن زاده شیرازی – کارشناس ارشد عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمد خان محمدی – دکتری سازه دانشکده عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده:

روش عملکردی مبنایی نسبتا جدید برای طرح سازه های مقاوم در برابر زلزله ارائه کرده است. در این روش، که برای تقویت و تعمیر ساختمانها کاربرد وسیعی پیدا کرده است، سعی بر آن است که سازه بر طبق عملکرد از پیش تعیین شده طراحی شود. وجود تعداد زیاد ساختمانهای بتنی قدیمی و نیاز به مقاوم سازی آنها، نیازمند اطلاعات نسبتا دقیق در مورد رفتار لرزه ای آنها می باشد. یکی از موارد ابهام، کاربرد میلگرد صاف برای مسلح کردن ساختمانهای مذکور است. در این مطالعه، پنج نمونه تیر و ستون مسلح به میلگرد ساده، و با مشخصات مورد استفاده در ساختمانهای قدیمی یا متداول، تحت اثربارگذاری رفت و برگشتی آزمایش شده است. بر پایه تعاریف و ضوابط مراجعی چون FEMA356 و ATC-40، ترازهای بهره برداری آنی، ایمنی جانی، و آستانه فروریزش، روی منحنی نیرو- تغییر مکان، برای یکاک نمونه ها مشخص شده است. با ارزیابی میزان تخریب در اعضا، حدهای عملکردی نظیر ترازهای استفاده بدون وقفه،‌ایمنی جانی، و آستانه فروریزش به دست آمده است. حدهای مذکور برای ارزیابی لرزه ای اینگونه ساختمانها قابل استفاده بوده و اطلاعاتی در این زمینه ارائه می کند.