سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد خان محمدی – دانشجوی دکتری سازه دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمدصادق معرفت – دانشیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
علی گلی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمدکاظم بحرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

جهت بررسی معیار های عملکردی در ساختمانهای متداول در ایران، هفت نمونه ستون بتنی تحت آزمایش بارگذاری رفت و برگشتی و یک طرفه قرارگرفته است. نمونه ها معرف ساختمانهای سه تا پنج طبقه، با سازه قاب خمشی و شکل پذیری متوسط، می باشد. برپای? تعاریف و ضوابط FEMA 356 و ATC- 40ترازهای بهره برداری آنی، ایمنی جانی، وآستانه ، فروریزش، روی منحنی نیرو – تغییر مکان، برای یکایک نمونه ها مشخص شده است . برپای? نتایج ، معیارهای دوران پلاستیک،شکل پذیری و شاخص خسارت برای ترازهای مختلف عملکردی تعیین شده است . در مورد دوران پلاستیک و شکل پذیری، حدود ارایه شده توسط FEMA 356 محافظه کارانه به نظر می رسد. شاخص خسارت در تراز ایمنی جانی، بیانگر خسارت نه چندان شدید است، به گونه ای که امکان تعمیر میسر می باشد. مقادیر شاخص ها ثابت نیست و در مراحل مختلف بارگذاری متغیر است. باتوجه به این واقعیت، روابط ریاضی برای تغییرات شکل پذیری و شاخص خسارت، در برابر بارهای دوره ای و یک طرفه، ارائه شده است. به کمک این روابط، پاسخ ستونها را در مراحل مختلف می توان به نحو نسبتا مناسبی ارزیابی نمود، واز آنها در مدلسازی عددی استفاده کرد.