سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا محمدی شوره – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه صنعتی شریف
سوزان ولی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد تهران
محمدعلی شیرمحمدزاده – کارشناس ارشد مدیریت منابع آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

از آنجایی که در مباحث مدیریت کنترل بحران پایداری مخازن هوایی در زمین لرزه ها بسیار و ضروری می باشد و این مخازن در سطح بسیار وسیعی در کشور مورد استفاده قرار گرفته اند و از طرفی در آیین نامه های داخلی تا کنون به جزئیات بارگذاری، تحلیل و طراحی این سازه ها اشاره نشده است، لذا در این پژوهش سعی در بررسی رفتار لرزه ای مخازن هوایی شده است که به این منظور ابتدا به صورت گذرا روشهای تحلیل مخازن هوایی با در نظر گرفتن مسایلی همچون مقدار مودهای موثر سازه، اندرکنش آب و سازه و … در تحلیل و طراحی مخازن هوایی مطرح گردیده و سپس رفتار و پاسخ لرزه ای مخزن و نحوه شکست و تخریب در اعضای مختلف مخازن هوایی با سیستم های سازه ای مختلف مورد بررسی قرار گرفته ونیز دستورالعمل آیین نامه های مختلف مربوط به بارگذاری و تحلیل لرزه ای مخازن هوایی ارایه و مورد مقایسه قرار داده شده اند و در انتها معیارها و الگوریتم پیشنهادی برای تحلیل و بارگذاری مخازن هوایی آب مطرح گردیده است.