سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد نبی حسابی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران
سید حسن جعفری – دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران
حسین علی خنکدار – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران

چکیده:

مورفولوژی و رفتار ویسکوالاستیک خطی آلیاژهای غیرقابل اختلاط کوپلیمر الفینی حلقوی/الاستومر پلی الفینی در محدوده وسیع تغییرات غلظت با آزمایشات تجربی و مدلهای تئوری مانند پالیرن، گرامسپاچر- مایزنر، کران و ونسترا بررسی شد. مورفولوژی آلیاژها در دو سوی نمودار فازی از نوع پراکنده بود و در غلظتهای میانی به موروفولوژی به هم پیوسته تبدیل شد. نمودارهای مختلف رئولوژیکی مانند هان و ویسکوزیته – ترکیب درصد برای ارتباط رئولوژی و مشاهدات مورفولوژیک این آلیاژها استفاده شد. این نمودارها به خوبی مشاهدات مورفولوژیک را تایید میکرد. از مدل پالیرن و مدل کرامسپاچر- مایزنر برای پیش بینی مدول آلیاژهای با مورفولوژی پراکنده استفاده شد. مدل پالیرن با نتایج تجربی نسبت به مدل کرامسپاچر و مایزنر تطبق بهتری داشت. در ناحیه به هم پیوسته مدول ذخیره محاسبه شده از مدل کران به خوبی با نتایج تجربی سازگار بود در حالی که مدل ونسترا در مقایسه به مدل کران چندان موفق نبود.