سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد فحول – کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای – کارشناس مسئول بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت استان خراسان

چکیده:

رولا RULA روش پیشرفت ارزیابی سریع اندام‌های فوقانی بدن شاغلین و همچنین برای استفاده در تحقیقات ارگونومی است که در آن بر مطالعه و پیشگیری از بیماری‌های اسکلتی – عضلانی در قسمت فوقانی بدن تأکید شده است. این روش جهت ارزیابی سریع وضعیت‌های انجام کار در نواحی گردن: تن، پاها، اعضای فوقانی که مبتنی بر یک سیستم امتیاز دهی است طراحی گردیده است. در این روش از نمودارهای وضعیت انجام کار و جداول امتیاز بندی شده به منظور ارائه ارزشیابی میزان تماس با ریسک فاکتورها استفاده می‌شود. اجرای روش رولا دارای سه مرحله است، مرحله اول: ثبت وضعیت انجام کار مرحله دوم: سیستم امتیاز بشید و مرحله سوم: مشخص کردن سطوح اقدامات Action Level می‌باشد. در این تحقیق که با هدف بررسی و ارزشیابی وضعیت انجام کار به کمک روش رولا در یک کارخانه تولید لوازم الکتریکی و الکترونیکی انجام شد. ابتدا شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی به ۱۲۰ مرد و۱۲۰ زن در واحد تولید کارخانه مورد بررسی قرار گرفت. سپس ۳۵ گروه شغلی شناسایی شده و به روش رولا ارزیابی از این مشاغل انجام گردید. نتایج حاصله از تست نوردیک نشان داد که از ناراحتی زانو، شیوع انواع اختلالات اسکلتی – عضلانی در زنان بیشتر از مردان بوده و همچنین میزان شیوع ناراحتی‌های گردن، پشت و کمر و اندام‌های فوقانی در هر دو گروه جنسیت نسبت بالایی برخوردار است. نتایج به‌دست‌آمده از ارزیابی ۳۵ گروه شغلی واحد تولید نشان می‌دهد که ۱۱% از گروه‌های شغلی واحد تولید دارای امتیاز هفت هستند که ۳/۲ در صد شاغلین را شامل می‌شوند و در سطوح اقدامات چهارم قرار دارند بنابراین باید سریعاً تغییرات و اصلاحات به همراه تحقیقات دقیق‌تر در پست‌های کاری صورت پذیرد. ۲۰% گروه‌های شغلی واحد تولید دارای امتیاز پنج و شش هستند که ۱۲% شاغلین را در بر می‌گیرد و در صد اقدامات سوم قرار دارند بنابراین باید به زودی تغییرات و اصلاحات ولی تحقیقات دقیق‌تر در پست‌های کاری صورت گیرد و ۶۹% گروه‌های شغلی واحد تولید دارای امتیاز سه و چهار هستم که ۸۴/۴در صد شاغلین را در بر می‌گیرد و در صد اقدامات دوم قرار دارند و باید تحقیقات دقیق و بیشتری بر روی پوسچر صورت بگیرد ، احتمالاً تغییرات لازم است.