سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام مشعشیان اصل –
مانی عسکری –

چکیده:

آلودگی هوا در حقیقت گفتگویی درباره مواد و ترکیبات که از منابع گوناگون طبیعی ساخته دست بشر و از معضلات زیست محیطی بهداشتی است که سلامتی فیزیولوژی و روانی انسانها و سایر موجودات زنده را مورد تهدید قرار میدهد.
لذا به منظور ایجاد شرایط مناسب زیست محیطی و پشگیری از این اثرات تعیین میزان ذرات و نیز گازهای خروجی از مشعلهای نفت امری ضروری است. انجام این تحقیق با هدف بررسی و ارزیابی آلاینده های مهم هوا در میدان نفتی منصوری در ۵۰ کیلومتری جنوبشرقی اهواز صورتگرفت.
این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی است که پس ازبررسی میدانی و شناسایی ایستگاه های نمونه برداری، اندازه گیری آلاینده ها در ۸ نقطه و ۸ بار اندازه گیری برای هر آلاینده در تاریخ های مختلف با دستگاه نمونه برداری por rable – مدل Eagle، ساخت کشور ایتالیا اندازه گیری شده است. سپس با استفاده از نرم افزاری SPSS آلاینده ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته نشان می دهد که میزان ذرات و گازهای خروجی از مشعل های نفت، کمتر از حدود مجاز زیست محیطی وجود دارد.
استفاده از آزمون آماری t=student و مقایسه میانگین ذرات خروجی از دودکش مشعل های نفت در ایستگاه های ۱- روستای حنیطیه ۲- جاده کناره کانال آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان کیلومتر ۲۶ مقابل روستای طویله ، ۳- در ۲ کیلومتری مسیر جاده آسفالته نرسیده به واحد بهره برداری منصوری ۴- انتهای محدوده مطالعاتی روستای (گرگر) قبل از پل جراحی ۵- گودال جدا کننده آب و نفت ۶- محوطه مقابل درب ورودی ۷- درون سایت بهره برداری ۸- انتهای محوطه سایت ، گاز های خروجی (H2S,CO,NO) کمتر از حدود استاندارد زیست محیطی می باشد. همچنین میانگین گازهای (SO2 , NO2) در ایستگاه های (درون سایت بهره برداری و انتهای محوطه سایت)، بیش از حدود مجاز استانداردهای زیست محیطی میباشد.
ضمنا بررسی ها نشان میدهد که میزان آلودگی ایجاد شده در بیشتر ایستگاه ها از نظر ذرات و نیز گازهای خروجی از مشعل های نفت، پایین تر از حدودمجاز زیست محیطی میاشد. .
لازم به توضیح است که مقدار آلودگی ایجاد شده در میدان نفتی منصوری فقط از مشعل های سوزاندن نفت نمی باشد بلکه در بسیاری از موارد شدت آلوگی از محل غیر مشعل های نفت می باشد که این امر به نوبه خود تاثیر بسزایی در افزایش شدت آلودگی هوای منطقه و محیط زیست اطراف دارد.