سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا زبرجدی – دانشگاه تربیت مدرس
حسین حاتم زاده – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سراررود
اختیر بیگ – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود

چکیده:

بمنظور بررسی امکان کشت گلرنگ پاییزه در شرایطد یم و تعیین ارقام با ارقامی که بیشترین میزان عملکرد دانه را داشته باشد تعداد ۲۸ رقم گلرنگ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سراررود مورد مقایسه قرار گرفت.