سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید حسین حسینیان – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهرداد عابدی – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله سعی بر آن است که اضافه ولتاژهای ناشی از کلیدزنی (سوئیچینگ) در هنگام برق دار کردن (Energization) خطوط فشار متوسط هوایی و کابل های زمینی ۲۰ کیلو ولتی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. در این مقاله تاکید بیشتر بر روی آن دسته از تغذیه کننده های ۲۰ کیلو ولتی است که ترکیبی از خطوط هوایی و کابل های زمینی می باشند تا بتوان اضافه ولتاژها را بالاخص در محل اتصاللات (Junction) ارزیابی نمود. همچنین در این مقاله به نقش برقگیری های اکسید روی (Zno) جهت کاهش اضافه ولتاژهای ناشی از برق دار کردن این گونه تغذیه کننده ها اشاره می گردد. در این مقالهبه میزان ولتاژ القایی (Induced Voltage) در Sheath کابل هایی که زمین نشده اند توجه می گردد و تاثیر زمین کردن Sheath بر ایمنی کابل مطرح می شود. در این نوشتار جهت شبیه سازی کامپیوتری سیستم مورد مطالعه و استخراج نتایج از نرم افزار مشهور EMTP کمک گرفته شده است.