سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا راهی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام

چکیده:

ارزیابی اقتصادی و اجتماعی طرح های آبخیزداری به عنوان معیار مهمی برای ارزش گذاری آنها محسوب میشود و از سویی دیگر روشهای حفاظت آب و خاک با عناوین و اسامی متفاوت و در عین حال کارآمد وجود دارد که از دیرباز در استان بوشهر توسط ساکنین حوزه های آبخیز طی حدود ۳۰۰ سال قبل احداث شده است.
هدف از انجام این تحقیق شناسایی روشهای سنتی در محدوده استان و همچنین مقایسه آنها با روشهایی که هم اکنون توسط مدیریت آبخیزداری اجرا می گردد و این مقایسه در قالب پرسشنامه و بازدیدهای صحرایی انجام خواهد شد و در نهایت هر دو روش از نظر میزان تاثیر در حفاظت آب و خاک، پوشش گیاهی و مسائل اقتصادی و اجتماعی مورد برسی قرار خواهد گرفت مبنای کار عملیات اجرائی آبخیزداری در سالهای ۷۰ تا ۷۷ می باشد که حدودا ۸۴ مورد در استان انجام شده و ۳۲ مورد از آنها تاکنون مورد بازدید صحرایی قرار گرفته است. ۸۰ درصد از آبخیزنشینان از عملیات آبخیزداری ابراز رضایت داشتند و خواستار توسعه عملیات به روشهای دیگر و ۱۰ درصد هم خواستار تغییر محل اجرای طرح شدند. ۸۰ دصد کارهای انجام شده فاقد مطالعهجامع بوده و انجام مطالعات بعد از شروع پروژه و اتمام آن صورت گرفته است. عدم مطالعه جامع، عدم رعایت اصول فنی و نبود اعتبار برای ادامه نظارت و اختصاص قسمتی از اعتبارات پروژه ها برای انجام پروژه دیگر و مشکلات اقتصادی مردم و اجرای پروژه ها بدون در نظر گرفتن مشارکت مردمی از عوامل موثر در شکست پروژه ها در محدوده مورد بازدید بود.