سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمیه دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس
حمید عبادی – استادیار دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
فرشید فرنوداحمدی – دانشجوی دکترای فتوگرامتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

با توجه به اینکه معمولا داده های مکانی مربوط به یک سیستم اطلاعات جغرافیایی شهری حجم قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص می دهند، بهنگام رسانی این حجم زیاد از داده ها مستلزم صرف زمان و هزینه بالایی است. بنابراین انجام اتوماتیک و هوشمند مراحل مختلف بهنگام رسانی داده های مکانی حائز اهمیت شایانیست که می تواند موجب صرفه جویی در زمان و هزینه شود. از سوی دیگر با توجه به پتانسیل بالای GPS برای جمع اوری و بهنگام رسانی داده های مکانی به صورت آنی می توان از آن برای انجام آنی و هوشمند مراحل بهنگام رسانی استفاده کرد. اما با توجه به اینکه داده های جمع آوری شده توسط GPS فقط شامل مختصات سه بعدی نقاط هستند و اطلاعات رادیومتریک را با خود حمل نمی کنند نیاز به استفاده از روشی وجود دارد که با در نظر گرفتن کلیه حالات و شرایط موجود به صورت هوشمند مناسب ترین گزینه را انتخاب کند. با توجه به این مطلب در این مقاله به بررسی و ارزیابی الگوریتم های بهنگام رسانی آنی و هوشمند داده های مکانیدر GIS های شهری پرداخته شده است. این الگوریتم ها شامل استفاده از روش های RuleBased ، شبکه های عصبی مصنوعی ، الگوریتم ژنتیک ومنطق فازی است. در نهایت می توان گفت که استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم های ژنتیک قابلیت استفاده برای کاربردهای انی و هوشمند را ندارند ولی روش های RuleBased و فازی قابلیت استفاده در کاربردهای مذکور را دارند. پیشنهاد می شود که از ترکیب این دو روش در جهت دستیابی به نتایج بهینه در بهنگام رسانی آنی و هوشمند داده های مکانی استفاده شود.