سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن شمسی – استادیار
سیدمیثم مظلوم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدجواد اصغری – دانش آموختگان کارشناسی بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهید باه
علی محمدیان –

چکیده:

ایران از دیرباز همواره بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد زعفران دنیا را تولید می کرده است که اما درخیلی از مواقع اسپانیا بعنوان بزرگترین صادرکننده زعفران به شمار می آید زیرا دیده شده بدلیل مکانیزه نبودن عملیات فراوری و درجه بندی و رعایت نشدن مسائل بهداشتی دراینزمینه زعفران ایران با قیمت اندک وارد اسپانیا شده و پس ازدرجه بندی و دسته بندی به نقاط مختلف دنیا صادر می شود زعفران از شروع گلدهی تا مصرف سه مرحله مهم برداشت جداسازی کلاله از گل و خشک شدن کلاله را طی می کند با تحقیقات انجام گرفته مشخص شد که مرحله جداسازی کلاله از گل زعفران ۴ برابر نسبت به دو مرحله دیگر وقتگیرتر و هزینه برتر است بنابراین از مهمترین مشکلات درصنعت زعفران ایران می توان به نبود پروسه مکانیزاسیون در جداسازی کلاله از گل زعفران اشاره کرد از این رو در این مطالعه با بررسی روشهای سنتی روشهایی برای جداسازی کلاله از گل زعفران پیشنهاد گردید و با استفاده از روش وزن دهی به طرح ها بهترین و کاملترین طرح انتخاب و یک مدل آزمایشی برای جداسازی دمشی ساخته شد دستگاه ساخته شده در ۳ تیمار با ۱۰ تکرار مورد آزمایش قرارگرفت که درصد جداسازی درتیمار یک ۷۶% درتیمار دو ۸۳% و درتیمار سه ۹۲% بود دلیل عمده افزایش درصد جداسازی در تیمار دو و سه استفاده از همزن مکانیکی بودها ست.