سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود دلیری – کارشناس ارشد سازه، مهندسی مشاور طوس آب

چکیده:

با توجه به ضرورت حفظ سد از نظر ایمنی و عملکرد در دوران بهره برداری انجام مطالعات کنترل پایداری و ارزیابی ایمنی در سدها موجود کشور بصورت ادواری و مستمر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از جمله مهمترین بخشها در مطالعات ارزیابی ایمنی، کنترل پایداری سازه ای و تعیین کفایت سازه سد می باشد. در این مقاله با هدف آشنائی با روند انجام مطالعات مذکور مبانی و اصول آن مورد بحث قرار گرفته و سپس این روند در مطالعات کنترل پایداری سد بتنی قوسی کارده بطور مختصر مرور شده است. در طی کنترل پایداری سدکارده با توجه به اطلاعات جمع آوری شده و داده های رفتار سنجی و همچنین بازرسی های تفضیلی نسبت به مدلسازی و تحلیل سد اقدام شده و نتایج با داده های رفتارسنجی کنترل شده است.