سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیمین تاج زیرک ساز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فتوگرامتری
حمید عبادی – استادیار دانشکده مهندسی فتوگرامتری
فرشید فرنوداحمدی – دانشجوی دکتری مهندسی فتوگرامتری

چکیده:

شناسایی اتوماتیک هندسی عوارض، از مهمترین موضوعاتی است که از دیرباز توسط محققین به آن پرداخته شده و در زمینه های مختلفی از جمله بهنگام رسانی اطلاعات موجود درپایگاه داده سیستمها GIS کاربرد دارد. عکسهای هوایی با ثبات هندسی و قدرت تفکیک مکانی بالا، امکان شناسایی اتوماتیک تغییرات جزئی، شناسایی اتوماتیک تغییرات دریک منطقهکوچکو نیز توانایی تفکیکانواع مناطق با تغییرات کوچک و تغییرات قابل توجه را فراهم می کنند. در این مقاله روشهای اتوماتیک شناسایی تغییرات از روی عکسهای هوایی بررسی می شوند. برای رسیدن به این هدف و با توجه به تعدد روشهای موجود برای شناسایی تغییرات، از مقایسه تصاویر در زمانهای مختلف و مقایسه تصاویر جدید با اطلاعات موجود در پایگاه های داده استفاده می شود. هدف از بررسی این روشها، مقایسه آنها بر اساس معیارهای ارزیابی می باشد. این معیارهای شامل کاربرد، علت استفاده از روش، پیچیدگی های الگوریتمی ، مدت زمان اجرای الگوریتم و کیفیت نتایج می باشد. با توجه به نتایج حاصل از این ارزیابی می توان گفت، تک تک الگوریتمهای شناسایی تغییرات مزایا، معایب و کاربردهای خاص خود را دارند، بنابراین یک الگوریتم نمی تواند برای تمامی کاربردها مناسب باشد، بلکه هر یک از آن ها می توانند با توجه به محدودیت های داده موجود مفید واقع شوند.