سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس
حمید عبادی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی فتوگرامتری و سنجش از دور دانشگاه صنعتی خواج
فرشید فرنوداحمدی – دانشجوی دکترای فتوگرامتری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

۶۰ تا ۸۰ درصد هزینه های ایجاد یک سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف تهیه و جمع آوری داده های مورد نیاز آن می شود. صحت و دقت نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های یک GIS نیز کاملاً وابسته به صحت و دقت داده های مورد استفاده برای این تجزیه و تحلیل ها می باشد. با گذشت زمان عوارض مکانی موجود در جهان اطراف ما دچار تغییر می شوند که اگر این تغییرات مورد توجه قرار نگیرند می توانند در نتایج آنالیز های GIS تاثیر منفی بگذارند . بنابراین بهنگام رسانی داده های مکانی با توجه به تغییرات ایجاد شده در آنها یک امر حیاتی برای GIS محسوب می شود. با توجه به این مطلب در این مقاله روش های بهنگام رسانی داده های مکانی بر اساس منابع داده مورد استفاده تقسیم بندی شده و مورد بررسی قرار گرفتهو بر اساس معیارهای نظیر دقت، هزینه ، اتوماسیون ، حجم پردازش های مورد نیاز، سهولت استفاده و وسعت منطقه مقایسه شده اند. این روش ها عبارتند از : استفاده از تجهیزات نقشه برداری زمینی، استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) ، استفاده از تصاویر هوایی و تکنیک های فتوگرامتری، استفاده از تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور، استفاده از داده های لیزر اسکنر و در نهایت تلفیق روش های فوق. نمی توان به طور قطع بیان کرد که مناسب ترین روش، کدام روش است. زیرا انتخاب بهترین روش تاحد زیادی تابع شرایط ویژه پروژه بهنگام رسانی ونیازمندی های پروژه است . در هر صورت ، مقایسه روش های موجود و اگاهی یافتن از مزایا و معایب هر روش بهما کمک می کند که نقاط قوت و ضعف هر روش در ارتباط با نوع کاربرد، نسبت به سایر روش ها شناسایی شده و با توجه به این مزایا و معایب و نیز شرایط حاکم بر پروژه مناسب ترین روش با در نظر گرفتن شرایط انتخاب گردد.