سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امیر صالحی –

چکیده:

یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در مدیریت پروژه ها، ساختار شکست کار (WBS) می باشد . با استفاده از این ابزار و با توجه به اهداف مرتبط با هر پروژه، می توان پایه و اساسی را برای تعریف محدوده کار پروژه فراهم آورده و ساختاری را به منظور مدیریت پروژه تا زمان اتمامش برقرار ساخت . کمبود منابع در دسترس و اختلاف نظرهای موجود در زمینه نحوه تهیه ساختار
شکست کار باعث شده است که مدیران پروژه ها با اصول و مفاهیم مرتبط با WBS آشنایی کمتری داشته و در هنگام تهیه آن با مشکلاتی مواجه شوند . در این مقاله، رویکردها و روش های مختلف تهیه ساختار شکست کار که توسط استانداردها، متدلوژی ها و سایر مراجع مدیریت پروژه ارایه شده است، مورد ارزیابی قرار گرفته و ویژگی های هر رویکرد و اختلاف نظرهای کلی در زمینه تهیه ساختار شکست کار مشخص شده است .