سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک تقدیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – عضو هیئت علمی بخشمهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نگهداری و محافظت از سدها جزء مهمترین کارهایی است که بعد از ساخت آن ضروری می باشد. سد انحرافی دز از جمله سدهایی است که نقش حیاتی در زمینه تامین آب مورد نیاز زمینهای پایین دست خود دارد. تجمع رسوب در محدوده پشت سد انحرافی دز، علاوه بر تغییر رژیم جریان، سبب ایجاد عدم یکنواختی در توزیع آب ورودی به آبگیرها شده، به گونه ای که در ناحیه شرقی سد موجب بروز بحران شدید کم آبی شده است. در این مطالعه روند حرکت و ته نشینی ذرات رسوبی در نزدیکی آبگیرهای جانبی سد انحرافی دز با مدل سه بعدی به کمک نرم افزار SSIIM مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج بدست آمده از مدل با نتایج اندازه گیری شده مورد مقایسه قرار گرفته و حاصل از تطابق خوبی برخوردار می باشد.