سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

لادن عباسی – کارشناس منابع آب، شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان ، اداره کل امور آب

چکیده:

خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است و از جمله رخدادهایی است که در تناوب با سیلابها هرساله خسارتهای قابل ملاحظه ای در نواحی مختلف کشور بوجود می آورد. خشکی و خشکسالی هردو نتیجه اثرات متقابل بین محیط زیست طبیعی و اجتماعمی باشد. تفاوت بین این دو واژه از نقطه نظر هیدرولوژیکی از اهمیت بالایی برخوردار است تعیین شاخصهایی که بتوان براساس آنها میزان و تداوم خشکسالی را دریک منطقه بررسی و ارزیابی کرد یکی از اقدامات مهم و اساسی در مطالعه خشکسالی می باشد. در بین شاخصهای شدت خشکسالی میتوان به شاخصهای پالمر، SPI و درصد از نرمال اشاره نمود این شاخصها یا براساس تعاریف خشکسالی یا روشهای مخاسبه ای که از یک یا چند پارامتر هواشناسی استفاده شده به دست آمده اند و بعضی از آنها در اقلیم های مشخصی پاسخ می دهند تعیین میزان عکس العمل نواحی مختلف در مقابل خشکسالی و تقسیم بندی نواحی با شدتهای مختلف در محدوده استان خوزستان از اهداف این مقاله می باشد مراحل کار به منظور پهنه بندی خشکسالی استان، : تعیین ایستگاههای باران سنجی، تجزیه و تحلیل آماری و اطلاعات هواشناسی و منابع آب، تحلیل منطقه ای بارش، تعیین گرادیان بارندگی و ترسیم خطوط همباران استان، تعریف دقیق خشکی و خشکسالی، اثرات و عوارض خشکسالی هیدرولوژیک، تعاریف شاخصهای شدت خشکسالی مطالعه موردی تعدادی از شاخصها و در نهایت پهنه بندی خشکسالی در سطح استان خوزستان ارائه گردیده است.