سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود حسینی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
مهشید بهادریان – کارشناس بخش خدمات پس از فروش شرکت ایران خودرو
علیرضا اسدی – کارشناس ارشد موسسه کارآفرینان خلاق امیرکبیر

چکیده:

یکی از نکات اساسی در شناخت و بکارگیری نتایج تحقیقات علمی، تحلیل تئوری های اساسی آن با توجه به پارادایم مسلط در جامعه علمی آن است تا با درک فروض هسته ای این تئوریها که مبنای قواعد و فرمولهای پیش بینی کننده واقعیتها می باشند امکان اعمال فاکتور ها وپارمترهای محیطی در این مدلها فراهم گردد تا بتوان تحقیقات کاربردی را بر اساس آنها به انجام رساند و پاسخ مسائل عملی را به نحو علمی ( با درجه اطمینان و اعتبار قابل قبول ) بدست آورد و بکار بست . عدم توجه به این موضوع در تحقیقات علمی – کاربردی منجر به نتایج غیر قابل اطمینان و در نتیجه بدون استفاده عملی می گردد و بکاربرندگان این نتایج را به شناخت غیرواقعی و با انحراف بالا می کشاند . در این مقاله سعی شده با رویکرد معرفت شناختی و علم شناختی و با تاکید بر دیدگاه لاکاتوش، تئوری مدیریت بازاریابی علمی تحلیل گردد و با مقایسه میزان تطابق این نظریه با فاکتهای واقعی بازار ایران ، میزان اعتبار نتایج تحقیقات انجام شده در این حوزه را به آزمون گذارد .