سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یاسر ابراهیمیان قاجاری – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS
علی اصغر آل شیخ – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید عالیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS
محمد حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS

چکیده:

یک سیستم اطلاعات مکانی زمانبند (TGIS) باید قادر به پروسس ، مدیریت و آنالیز داده های زمانی – مکانی باشد و لازمه داشتن چنین توانایی هایی این است که ما یک مدل داده مناسب داشته باشیم. مدل داده در واقع نشان دهنده هسته مفهومی یک سیستم اطلاعات است. مدل داده شامل تعریف انواع داده ای، روابط، عملگرها و قوانینی برای حفظ صحت و یکپارچگی پایگاه داده می باشد. یک مدل داده قوی و مناسب باید قادر به پشتیبانی از پرسش های مکانی – زمانی و روش های تحلیلی برای اجرای موفق در یک سیستم اطلاعات مکانی و زمانبندی باشد. اگر یک سیستم اطلاعات مکانی زمانبند یک مدل داده مناسب نداشته باشد، پرسش ها و آنالیز های سیستم به طور کاراو موثری اجرا نخواهند شد. ضعف جدی مدل داده های موجود این است کههیچ کدام قادر به مدل کردن رفتارهای موجود در جهان واقعی نیستند. هدف مدل داده زمانی – مکانی پرداختن به کاربردهای موجود در جهان واقعی است، که شامل تغییرات مکانی در طول زمان می باشد . هدف ما از ارائه این مقاله بررسی و ارزیابی مدل های تحلیلی ارائه شده در زمینه داده های مکانی – زمانی و مقایسه این مدل ها با توجه به قابلیت هایی است که برای پرسش از پایگاه داده فراهم می کنند. بعد ازبررسی و مقایسه این مدل ها، با توجه به اینکه مدل داده اشیاء متحرک تمام قابلیتهای لازم را برای انجام انواع پرسشها از پایگاه داده در راستای مدیریت داده های مکانی زمانبند فراهم می کند، آن را به عنوانمدل بهینه معفی خواهیم نمود.