سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرشید محمودی – عضو هیئت علمی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم(سرارود-کرمانشاه)
سید حسین صباغ پور –

چکیده:

بیماری برق زدگی نخود با عامل قارچی Asochyta rabiei یکی از عوامل مهم و اصلی خسارتزای نخود در ایران وجهان بشمار می آید مخصوصا" در مناطقی که کشت انتظاری و پائیزه انجام میشود همه ساله بصورت اپیدمی ظاهر میگردد.لذا بمنظور ارزیابی واکنش ژرم پلاسم های بین المللی نخود نسبت به قارچ Ascochyta rabiei عامل برق زدگی نخود در شرایط دیم، حدود ۱۲۰ لاین بین المللی نخود همراه با یک شاهد حساس به بیماری (ارسالی از ایکاردا) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزارع آزمایشی ایستگاه تحقیقاتی سرارود (کرمانشاه)کشت گردیدند. پس از کاشت و مشاهده علائم بیماری، ارزیابی لاینها در سه مرحله با استفاده از سیستم مقیاس نمره ای (Singh and Reddy 1993) انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد که حدود۸۰ لاین مقاوم(Resistant) ،۳۸ لاین متحمل(Tolerant) و ۲ لاین حساس(Susceptible) بودند و رقم شاهد نیز کاملا“ حساس(Highly susceptible)و در همان مرحله اولیه رشد از بین رفت.