سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
فرهاد تیموری کرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر موسسه اموزش عالی علامه نائینی ، نائین
محمد پورزعفرانی – دانشجوی دکتری دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

چکیده:
در شبکه های حسگر بی سیم توان مصرفی و افزایش طول عمر گره های شبکه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد یکی از مهمترین مسائل قابل بحث در شبکه های حسگر بی سیم مسیر یابی یا چگونگی انتقال اطلاعات از گره های داخل شبکه به ایستگاه پایه و انتخاب بهترین مسیر ممکن برای انتقال این اطلاعات می باشد. بر همین اساس در زمینه الگوریتم های مسیر یابی تاکنون پروتکل های بسیار زیادی ارائه شده است. در این مقاله الگوریتم های مسیر یابی سلسله مراتبی به عنوان یکی از راه حل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت مقایسه ای جامع بر روی این روش ها انجام گرفته است.