سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر اکبری – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی, شرکت مهندسی مشاور بهکارآب اهواز
نصرا… کلانتری – دکترای هیدروژئولوژی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
جابر مظفری – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی

چکیده:

دشت میان آب در استان خوزستان بین طول جغرافیاییً۳۶ تا ۳۱ درجه سانتی گراد شرقی و عرض جغرافیایی ً۴۵ ۴۸ درجه سانیت گراد تاً۰۱ ۴۹ درجه سانتی گراد شمالی و در فاصله تقریباٌ ۴۰ کیلومتری شمال اهواز قرار گرفته است. دو رودخانه گرگر و شطیط (کارون) از شرق و غرب منطقه مورد مطالعه را مانند جزیره¬ای محصور کرده¬اند. وجود املاح زیاد و عناصر مضر در آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه به ویژه در قسمت¬های مرکزی وجنوبی، کیفیت آب زیرزمینی را از لحاظ شرب و کشاورزی نامناسب کرده و ساکنین این مناطق را با مشکل روبه¬رو ساخته است. به علت اهمیت موضوع استفاده از آب زیرزمینی در این منطقه و سلامت ساکنین آن، در این تحقیق کیفیت آب زیرزمینی از لحاظ شرب و کشاورزی و عوامل موثر در تغییر آن مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور پس از آنالیز فیزیکو-شیمیایی نمونه¬های آب زیرزمینی برداشت شده از چاه¬ها، با استفاده از نمودار¬ها و گراف¬های هیدروشیمیایی مناسب، کیفیت آب زیرزمینی از لحاظ شرب و کشاورزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعات نشان داد که کیفیت آب هم از لحاظ شرب و هم کشاورزی از شمال به سمت جنوب و جنوب شرق دشت کاهش می¬یابد. تغذیه سفره¬آبدار از رودخانه شطیط در قسمت شمالی منطقه مورد مطالعه باعث بهبود کیفیت آب زیرزمینی شده است. عمق کم سطح ایستابی و تبخیر زیاد از سطح آن، گسترش رسوبات ریزدانه و میان لایه¬های ژیپس در منطقه و همچنین نفوذ آب¬های برگشتی کشاورزی به سفره¬آبدار، از عوامــل مهـم و موثـر در کاهــش کیفــیت آب زیــرزمنی دشت میـان¬آب به ¬¬ویـژه در قسمــت¬های جنوبــی تشخیص داده ¬شده ¬است