سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ولی الله بهزادی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد نخعی – بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
غلامرضا لشکری پور – بخش زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدرضا اشرافی – کارشناس ارشد آبشناسی

چکیده:

سییستم اطلاعات جغرافیایی سیستماطلاعاتی استکه با توجه به آن می توان اهداف خاصی را مد نظر قرار داد. بخاطر کارایی های این سیستم در زمینه های مختلف از آن برای پهنه بندی کیفی آب زیر زمینی نیز استفاده شده است. دشت قوچان – شیروان با ارتفاع متوسط ۱۲۵۰ متر از سطح دریا یکی از دشتهای نمونه در استانخراسان می باشد. با توجه به اطلاعات موجود از نمونه برداری از ۳۱ چاه موجود در دشت پهنه بندی کیفی بر اساس طبقه بندی شولر و همچنین پهنه بندی کشاورزی بر اساس طبقه بندی ویلکوکس انجام شد بطوری که در ابتدا با وارد کردن اطلاعات لازم در نرم افزار Arc View و سپس گرید بندی، لایه های مختلف را بر اساس دو طبقه بندی ذکر شده بر روی هم انداخته و بعد از ویرایش بصورت نقشه های جدا ترسیم گردیده است. که با توجه به نقشه های بدست آمده می توان به راحتی وضعیت آب زیر زمینی منطقه را مورد بررسی قرار داد و مدیریت بهتری را بر روی کیفیت آب منطقه اعمال کرد و همچنین با بهنگام کردن اطلاعات از وضعیت آب زیر زمینی دشت در هر زمان مطلع شد. همچنین با توجه به الگوهای خطی و خوشه ای به بررسی اختلاط آب های زیر زمین و منشاء این آبها اشاره شده است.