سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی عراقی – دانشجوی دکترای راه و ترابری – معاون فنی شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و تر
کتایون محبی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل – شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و تراف

چکیده:

یکی از اهداف طرح جامع حمل و نقل وترافیک تهران ارزیابی اثرات اجرای طرح ها در محیط مجازی می باشد، در این مقاله پس از ارائه اجمالی مدل حملنقل و ترافیک شهر تهران ونحوه ایجاد گزینه های مختلف حمل و نقلی به بررسی و مقایسه شش گزینه درخصوص عرضه حمل و نقل پرداخته و گزینه برتر از دیدگاه حمل و نقل شاخصهای زیست محیطی ارائه میگردد.
مهمترین نتیجه مقاله در کنار احداث و تکمیل شبکه بزرگراهی مصوب شهر تهران، جایگزینی الگوی توسعه مبتنی بر وسیله نقلیه شخصی به الگوی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD) می باشد. این امر باعث بهبود اثرات زیست محیطی بطور قابل ملاحظه ای می گردد که دراین مقاله بطور کمیمورد بررسی قرار گرفته است.