سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر اسدی – شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان–قزوین
بابک قلی زاد – شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان–قزوین
محمدحسین منتظری – شرکت برق منطقه ای زنجان معاونت نظارت بر توزیع
معرفت الله صمدی نیا – شرکت برق منطقه ای زنجان معاونت نظارت بر توزیع

چکیده:

داشتن اطلاعات لازم از وضعیت موجود شبکه های توزیع از ن ظر میزان توان اکتیو و راکتیو تزریقی به هر یک از فیدرهای شبکه در هر لحظه، میزان جریان عبوری در هر تکه از فیدرهای شبکه، میزان ولتاژ و درصد افت ولتاژ در هر نطقه از شبکه، امکان انجام مانور بر روی یک فیدر در شرایط خاص و مشاهده تغییرات ایجاد شده در اثر مانور صور ت گرفته در شبکه بر روی هر یک از پارامترهای فوق، از جمله نیازهای مهندسین و بهره برداران شبکه های توزیع می باشد.
لذا ضرورت استفاده از نرم افزارهای معتبر مهندسی بمنظور تحلیل شبکه از دیدگاههای مختلف به خوبیاحساس می گردد . نرم افزارDIgSILENTبا داشتن قابلی ت های مختلف محاسباتی در شبکه های توزیع، امکاناتمناسبی را در اختیار متخصصین و برنامه ریزان شبکه های توزیع قرار می دهد تا بتوانند با شناخت کاملتر و واقعی تر وضعیت شبکه موجود به برنامه ریزی جهت برطرف سازی نقاط ضعف بپردازند.
در این مقاله به کاربرد نرم افزارDIgSILENT در بررسی و تحلیل وضعیت موجود شبکه های فشارمتوسطشهرهای زنجان و قزوین، تعیین نقاط ضعف آنها و در نهایت ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت موجود شبکه پرداخته می شود . این مطالعات در قالب پروژه تهیه طرح جامع توزیع شهرهای زنجان و قزوین و با عنوان بررسی و اصلاح وضعیت شبکه فشارمتوسط انجام گرفته است.