سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

الهام فیض – ت
سینا نفیسی – ته
ناصر شریفی سنجانی – تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه شیمی
مرتضی ابراهیمی – تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه شیمی و ت

چکیده:

کارایی پایدار کننده های نوری ، Tinuvin622 , Chimassorb2020, Tinuvin783 و Hostavin N30 بر روی گرید ۳۸۴۰HD تولیدی پتروشیمی تبریز که گرید قالبگیری چرخشی است، در بازه غلظتهای مختلف توسط تستهای فیزیکی- مکانیکی بررسی شد . بررسیهای انجام شده نشان داد که این ترکیبات تاثیر قابل توجهی بر روی افزایش پایداری نوری و بهبود خواص مکانیکی پلی اتیلن دارند. با توجه به نتایج حاصله و با استفاده از محاسبات تاگوچی، مقدار و نوع بهینه پایدار کننده های نوری مورد استفاده جهت رسیدن به پایداری نوری مطلوب تعیین شد.