سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین علیدادی –
فاطمه جولایی –
الهام کمالی –
صفیه سلیمانی –

چکیده:

امروزه مواد زائد آلی را جزء آلاینده های زیست محیطی به حساب می آورند. از روش های بسیار مؤثر در مبارزه و خنثی نمودن اثرات نامطلوب مواد زائد آلی، تبدیل آنها به کمپوست و استفاده بهینه از آنها به عنوان کود گیاهی در شاورزی را می توان نام برد. در این میان کرمها و حشرات نقش عمده ای در تجزیه مواد و تولید خاکی با عناصر غذایی طبیعی دارند. دراین روش کرمهای خاکی پسمانده های گیاهی، حیوانی و سایر مواد زائد را مورد استفاده قرار داده و مواد آلی پس از عبور از معده آنها به ماده مغذی و با ارزش تبدیل می شود که می توان از آن به عنوان کود در کشاورزی استفاده کرد. همچنینا ین روش فاقد بو و به راحتی در محدوده شهرها قابل اجرا می باشد از مهمترین ویژگی های ورمی کمپوست، طبیعی بودن آن می باشد که مطابق با چرخه طبیعی مواد در طبیعت است. در این تحقیق قابلیت تبدیل پهن حیوانی به کود آلی با استفاده از کرمهای خاکی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بهترین محیط برای رشد و فعالیت کرمهای خاکی با توجه به درصد اختلاط خاک با پهن حیوانی حاصل شد. نتایج حاصل نشان می دهند که اختلاط نسبت ۱ به ۲ خاک با پهن حیوانی بهترین ورمی کمپوست را از نظر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی بوجود می آورد (pvalue<0/05).