سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین امیدیانی – دانشجوی دکترای فیزیک هسته ای و عضو پیوسته انجمن فیزیک ایران
ایرج بیات – عضو هیئت علمی و مشاور معاونت سوخت سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

با پیشرفتهای سریع تکنولوژی در دهه های اخیر، باتوجه به آزمایشات و سلاح ها و حوادث هسته ای، نوع دیگری از آلودگی های محیط زیست به نام آلودگی مواد رادیواکتیو بوجود آمده است. با در نظر گرفتن نیمه عمر نسبتا بالای عناصر رادیو اکتیویته، کنترل این مواد از نظر زیست محیطی بسیار حائز اهمیت می باشند. عنصر استراتژیک اورانیوم بدلیل اثرات پرتوزایی خطرناک بوده و در صورت عدم کنترل، وارد محیط زیست می شود و آلودگی اتمسفر، آبهای زیرزمینی ، دریاچه ها و دریاها و سواحل را به دنبال دارد و پس از آن از طریق چرخه مواد غذایی در بدن موجودات از جمله انسان ذخیره شده و ضایعات جبران ناپذیری را به بار می آورد. درمقاله حاضر میزان عناصر رادیواکتیو اورانیوم و توریم (Th-232,U-234,U-238) درچهار نوع از آبزیان اقتصادی خلیج فارس در سال ۱۳۸۱ و در محدوده آبهای حوزه بندرماه شهر اندازه گیری شدند. فرایند جداسازی ایزوتوپهای اورانیوم و توریم در نمونه های ماهی براساس روشهای تبادل یونی ( از نوع تبادل آنیونی) با استفاده از رزینهای Dowexl-x8 به فرم CL- جهت جداسازی توریم انجام گرفت و پس از عمل الکترودپوزیت نمونه ها توسط دستگاه آلفا – اسپکتروسکوپی شمارش شدند.