سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – گروه تخصصی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
بهاره لرستانی – مهندسی محیط زیست
الهام رنجبرضرابی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

یون نیترات از جمله مهمترین الاینده های منابع ابهای سطحی و زیرزمینی می باشد که علاوه بر چرخه طبیعی ازت در اثر ورود فاضلابهای کشاورزی مواد زائد جامد شهری و صنعتی، تخریب جنگلها و مراتع نیز وارد منابع اب شده و می توانند اثرات نامطلوبی برمصرف کنندگان برجای گذارند. برخی مطالعات نشان میدهد زنانی که اب الوده به نیترات را در طول دوران حاملگی مصرف می کنند بیشتر احتمال دارد یک نوزادناقص الخلقه داشته باشند همچنین نیترات خورده شده توسط مادر می تواند مقدار اکسیژن در دسترس جنین را کاهش دهد لذا این مطالعه با هدف تعیین مقدار یون نیترات در منابع آب شرب زیرزمینی شهرستان کبودراهنگ استان همدان به مرحله اجرا درامد. به منظور بررسی کیفیت آب های زیرزمینی مصرفی این شهرستان به نیترات ۶۳ مورد نمونه برداری صورت گرفت سپس با استفاده از روش اسپکتروفتومتری ماوراء بنفش به ترتیب درطول موج ۵۰۰ و ۵۰۷ نانومتر نمونه ها انالیز گشت.