سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا عباسی – کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت درمان تامین اجتماعی اس

چکیده:

در حال حاضر تعداد زیادی از بیمارستان های موجود که به نظر می رسد مشکل سازه ای نداشته و یا در اولویت بررسی مقاوم سازی قرار ندارد درسطح کشور و زیر نظر ارگانهای مختلف در حال بهره برداری میباشد که به عملکرد تجهیزات و تاسیسات آن در هنگام زلزله توجهی نمی گردد و در بعضی موارد این تجهیزات و تاسیسات مهم تر از ساختمانو یا با ارزش تراز آن میباشند. هدف از این مقاله معرفی اثرات مخرب زلزله برتجهیزات و تاسیسات در زلزله های مختلف و روشهای بهسازی لرزه ای آنها (بخصوص در بیمارستانها) با استفاده از پروژه های انجام شده در کشورهای پیشرفته می باشد، تا بتوان بر این اساس بیشتر به اهمیت توجه به بهسازی لرزه ای این تجهیزات و تاسیسات قبل از بروز بحران پی برد.