سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمیرا شاه منصوری – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، گرایش تولید
بابک بقایی – دانشجوی دکتری الکترونیک، گرایش طراحی مدارات مجتمع نوری، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده:

در عصر حاضر شدت پویایی توانمندی های استراتژیک رقبا در صنعت بانکداری موجب شده است تا چگونگی حفظ و توسعه موقعیت رقابتی برتردر رابطه با توانمندی استراتژیک در این صنعت به عنوان یک چالش اساسی برای مدیران به خصوص جهت بانک های دولتی مطرح گردد و آینده نگاری به عنوان نوین ترین ابزار در جهت پاسخگویی به این چالش، به یاری مدیران سازمان های امروزی شتافته است. با توجه به ضرورت این مهم، تا به حال در این رابطه، تحقیق خاصی انجام نشده است. این تحقیق که نوع کاربردی –پیمایشی با روش تحقیق آمیخته بوده و جامعه آماری، مدیران، اساتید و فعالان صنعت بانکداری می باشد در تحقیق حاضر، کوشش شد تا در ابتدای امر عوامل دخیل در توانمندی استراتژیک و مزیت رقابتی بر اساس مصاحبه با ۱۵ تن از خبرگان بانک سپه با فضای صنعت در دست بررسی، تطبیق داده شد و پس از آن، تعداد ۱۸۸ خبرگان بانک سپه شناسایی شد که طی مذاکرات پی در پی حضوری و غیر حضوری ۱۳۴ نفر از آن ها حاضر به همکاری شدند. لازم به ذکر است که جهت نمونه گیری تحقیق، از روش مرسوم خبرگان یعنی معرفی از سوی سایر خبرگان استفاده شده است ضمن استفاده از نرم افزار تاپسیس و SPSS جهت آزمون رتبه بندی، عوامل توانمندی استراتژیک صنعت بانکداری موثر بر عملکرد رقابتی بانک شناسایی و اولویت بندی شد.